Đang xem Toàn cảnh vụ tranh chấp bản quyền show thực cảnh 'Thuở ấy xứ Đoài' giữa cty của "chúa đảo" Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Toàn cảnh vụ tranh chấp bản quyền show thực cảnh 'Thuở ấy xứ Đoài' giữa cty của "chúa đảo" Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa‎ / Tri Thức Trẻ
Toàn bộ diễn biến vụ tranh chấp bản quyền show thực cảnh 'Thuở ấy xứ Đoài' giữa cty của "chúa đảo" Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú.
Có thể bạn quan tâm