Tổng thống Trump: "Dưới tay tôi Trung Quốc sẽ không thể vượt Mỹ"

Video News
Mutex / Mutex
Tổng thống Donald Trump cho biết: ông "rất vui" với cuộc chiến thương mại hiện nay.
Có thể bạn quan tâm