Đang xem Trailer A Piece of Your Mind (tên tiếng Hàn: Một Nửa Của Một Nửa)

Trailer A Piece of Your Mind (tên tiếng Hàn: Một Nửa Của Một Nửa)

#tvN 새 #월화드라마 <#반의반> 인공지능 프로그래머 하원과 클래식 녹음 엔지니어 서우가 만나 그리는 시작도, 사랑도, 끝도 자유로운 짝사랑 이야기 3월 23일 월요일 밤 9시 tvN 첫 방송
Có thể bạn quan tâm