Đang xem Trailer "An Honest Candidate" (NGHỊ VIÊN TRUNG THỰC)

Trailer "An Honest Candidate" (NGHỊ VIÊN TRUNG THỰC)

Youtube / Youtube
An Honest Candidate sẽ mang đến tiếng cười cho phòng vé Hàn tháng 2 với câu chuyện xoay quanh nữ nghị sĩ Joo Sang Seok (Ra Mi Ran) với khả năng “nói dối thành thần”. Cô đã sắp hoàn tất nhiệm kì thứ ba và đang tranh cử cho nhiệm kì thứ tư. Nhưng đột nhiên một ngày nữ nghị sĩ nói dối như cơm bữa này bỗng không thể nói dối được nữa. Sự việc trở nên hết sức nguy cấp khi ngày tranh cử đã gần kề, liệu Sang Seok có thành công đắc cử lần thứ tư hay chăng?!
Có thể bạn quan tâm