Đang xem Trailer phim "Thương Trường và Tham Vọng"

Trailer phim "Thương Trường và Tham Vọng"

Youtube / Youtube
Với câu chuyện thương trường, tình yêu, gia đình, tình bạn “Tình yêu và tham vọng” thông qua những lựa chọn hành động, ứng xử của các nhân vật muốn khẳng định giá trị đạo đức truyền thống, nhân – quả báo ứng, cũng muốn gửi gắm đến người xem thông điệp về thái độ sống tích cực, về “sự tử tế” cần có trong cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm