Đang xem Trâm Anh: "Người có tài chính lo cho mình, yêu mình thì tốt chứ sao, chẳng qua là chưa có"

Trâm Anh: "Người có tài chính lo cho mình, yêu mình thì tốt chứ sao, chẳng qua là chưa có"

Video News
Ng D Cuong‎ / Tri Thức Trẻ
Trâm Anh đã chia sẻ rất thẳng thắn về mối quan hệ với Pew Pew, về tin đồn có đại gia chống lưng và việc phẫu thuật thẩm mỹ.
Có thể bạn quan tâm