Trấn Thành chia sẻ về hôn nhânvới Hari Won: "Tôi sợ sự cô đơn"

Video News
Mutex / Mutex
"Mục đích của cuộc hôn nhân giữa tôi với Hari chỉ đơn giản là vì...đêm về tôi sợ ngủ một mình"...Trấn Thành chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm