Trấn Thành trêu Minh Tuyết, Khả Như siêu "lầy lội" sau hậu trường

Trấn Thành quả không hổ danh là thánh lầy mà!
Có thể bạn quan tâm