Đang xem Tronie: "Thanh Duy đã khiến tôi mất hết niềm tin vào tình bạn"

Tronie: "Thanh Duy đã khiến tôi mất hết niềm tin vào tình bạn"

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Tri Thức Trẻ
Đã từng 1 thời, Tronie, Thanh Duy, Khởi My và Kelvin Khánh rất thân với nhau. Vậy mà...
Có thể bạn quan tâm