Đang xem Trước khi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Huấn Hoa Hồng từng livestream khuyên mọi người không nên dùng ma túy

Trước khi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Huấn Hoa Hồng từng livestream khuyên mọi người không nên dùng ma túy

Trong một video livestream cách đây ít lâu, Huấn tự nhận đã sử dụng ma túy nhưng có "siêu thần kinh" nên có thể "điều khiển ma túy".
Có thể bạn quan tâm