Đang xem Trước virus Corona, Việt Nam từng là nước đầu tiên khống chế đại dịch SARS, tất cả nhờ sự hy sinh của vị bác sĩ này

Trước virus Corona, Việt Nam từng là nước đầu tiên khống chế đại dịch SARS, tất cả nhờ sự hy sinh của vị bác sĩ này

Một trong những người hùng trong cuộc chiến chống SARS năm ấy chính là bác sĩ Carlo Urbani (người Italia), người đầu tiên nhận diện được virus SARS nhưng chấp nhận hy sinh trong khi đẩy lùi căn bệnh đáng sợ đó tại Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm