Đang xem Trường Đại học ở TPHCM chỉ tuyển thí sinh cao trên 1m50, có ngành bắt buộc nam trên 1m65

Trường Đại học ở TPHCM chỉ tuyển thí sinh cao trên 1m50, có ngành bắt buộc nam trên 1m65

Video News
Giang Hoàng Cung‎ / Tri Thức Trẻ
Theo bạn, chiều cao có quan trọng trong ngành giáo viên không?
Có thể bạn quan tâm