Đang xem Từ bài phát biểu của thực tập sinh Nhật: Tại sao cái giá phải trả của du học lại cao quá vậy?

Từ bài phát biểu của thực tập sinh Nhật: Tại sao cái giá phải trả của du học lại cao quá vậy?

Đánh đổi cả thanh xuân, tuổi trẻ để miệt mài kiếm tiền, bỏ bê việc học, lo chắt góp từng đồng gửi về cho gia đình trả nợ liệu có đáng hay không?
Có thể bạn quan tâm