Đang xem Từng bán thận để mua iphone, số phận cậu thanh niên trẻ giờ thảm thương thế này đây

Từng bán thận để mua iphone, số phận cậu thanh niên trẻ giờ thảm thương thế này đây

Video News
Phạm Lâm Chi / Tri Thức Trẻ
Đây quả là bài học đắt giá dành cho không chỉ riêng Wang, mà cả những ai có dự định dại dột này.
Có thể bạn quan tâm