Đang xem Tưởng dễ gần là thế nhưng hóa ra Lâm Khánh Chi lại chỉ thân thiện với người mình thích thôi nhé!

Tưởng dễ gần là thế nhưng hóa ra Lâm Khánh Chi lại chỉ thân thiện với người mình thích thôi nhé!

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Tri thức trẻ
Hóa ra "công chúa" Lâm Khánh Chi của chúng ta lại không dễ gần một chút nào.
Có thể bạn quan tâm