Đang xem UBND Quận 12 triển khai ứng dụng tư vấn hành chính công trực tuyến ngay trên smartphone

UBND Quận 12 triển khai ứng dụng tư vấn hành chính công trực tuyến ngay trên smartphone

Việc triển khai mô hình mới này giúp xoá bỏ khoảng cách giữa người dân và cán bộ, lãnh đạo, công chức nhà nước.
Có thể bạn quan tâm