Đang xem Vì sao giới khoa học đưa ra đề xuất mang 6,7 triệu mẫu tinh trùng lên Mặt Trăng?

Vì sao giới khoa học đưa ra đề xuất mang 6,7 triệu mẫu tinh trùng lên Mặt Trăng?

Các nhà khoa học mới đây đã đề xuất việc con người có thể xây dựng ‘chính sách bảo hiểm toàn cầu’ bằng cách đặt một ‘chiếc hòm’ chứa 6,7 triệu mẫu tinh trùng trên Mặt Trăng.
Có thể bạn quan tâm