Đang xem Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất ngừng quay?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất ngừng quay?

Trái đất tượng hình từ những vật liệu còn sót lại trong quá trình mặt trời khai sinh. Kể từ đó, địa cầu tiếp tục xoay quanh sao trung tâm và cơ chế này sẽ không thay đổi trong một thời gian dài.
Có thể bạn quan tâm