Đang xem Việt Nam - thiên đường của những bữa ăn sáng

Việt Nam - thiên đường của những bữa ăn sáng

Người Việt ăn sáng không ăn qua loa. Người Việt ăn sáng để no bụng nhưng cũng để thưởng thức. Không đâu cho ta thấy một sự biến ảo tài tình trong lĩnh vực khoa học mang tên “đồ ăn sáng” như Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm