Vợ chồng vua cà phê, ai đóng góp nhiều hơn vào Trung Nguyên?

Theo bạn, ông Vũ và bà Thảo, ai đã đóng góp nhiều hơn cho Trung Nguyên?
Có thể bạn quan tâm