Đang xem Vợ muốn sang Anh nhìn mặt chồng lần cuối nhưng vẫn còn đàn con nheo nhóc và một khoản nợ đầm đìa nữa

Vợ muốn sang Anh nhìn mặt chồng lần cuối nhưng vẫn còn đàn con nheo nhóc và một khoản nợ đầm đìa nữa

Mặc dù được nhà nước hai bên tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để sang Anh đón thi thể chồng về, nhưng nghĩ đến món nợ và tương lai mờ mịt của những đứa con thơ, người vợ trẻ vừa thành góa phụ không biết phải làm gì...
Có thể bạn quan tâm