Đang xem Với kích thước khổng lồ như vậy, điều gì sẽ xảy ra khi cá voi chết?

Với kích thước khổng lồ như vậy, điều gì sẽ xảy ra khi cá voi chết?

Xác cá voi mất hàng chục năm để phân hủy hoàn toàn và có thể cung cấp thức ăn cho cả một hệ sinh thái dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Có thể bạn quan tâm