Đang xem Vụ mẹ ôm con nhảy cầu ở Hải Phòng: Nội dung thư tuyệt mệnh nói "bị hãm hại từ năm 4 tuổi"

Vụ mẹ ôm con nhảy cầu ở Hải Phòng: Nội dung thư tuyệt mệnh nói "bị hãm hại từ năm 4 tuổi"

Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, người viết cũng đau đớn gửi lời nhắn đến các cha mẹ "hãy để ý đến con nhất là con gái".
Có thể bạn quan tâm