Đang xem Vui thôi đừng vui quá: Người phụ nữ cười lớn đến nỗi sái quai hàm không ngậm được mồm

Vui thôi đừng vui quá: Người phụ nữ cười lớn đến nỗi sái quai hàm không ngậm được mồm

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nhưng cười đến nỗi sái quai hàm không ngậm được mồm thì quả là đáng sợ.
Có thể bạn quan tâm