Đang xem Vương Phạm gặp biến "kiện tụng", fan Khoa Pug lập tức tràn vào tấn công: Ủa vụ nghỉ chơi sao không lên tiếng?

Vương Phạm gặp biến "kiện tụng", fan Khoa Pug lập tức tràn vào tấn công: Ủa vụ nghỉ chơi sao không lên tiếng?

Khán giả của Khoa Pug đang đặt dấu chấm hỏi to đùng về Vương Phạm.
Có thể bạn quan tâm