Đang xem "Wings" – BTS

"Wings" – BTS

Ca từ của Wings miêu tả quá trình nỗ lực và phát triển tiềm năng của bản thân mình. Nếu như bạn đang cảm thấy quá chản nản hay thất vọng bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình chưa được đền đáp, chỉ cần nhớ rằng đó là bởi vì bạn đang trong giai đoạn phát triển đôi cánh mà bạn sẽ sớm sử dụng để vươn xa hơn trong tương lai.
Có thể bạn quan tâm