Đang xem Xem bóng mãi bạn có bao giờ hỏi tại sao đội thắng được 3 điểm mà hòa chỉ được 1 điểm?

Xem bóng mãi bạn có bao giờ hỏi tại sao đội thắng được 3 điểm mà hòa chỉ được 1 điểm?

Trước đây đội thắng vẫn được 2 điểm, nhưng từ năm 1981, mọi thứ đã thay đổi.
Có thể bạn quan tâm