Đang xem Xử lý thanh niên "ăn ốc không chịu đổ vỏ" và cái kết có hậu

Xử lý thanh niên "ăn ốc không chịu đổ vỏ" và cái kết có hậu

Video News
Bao-Linh Dong / Tri Thức Trẻ
"Là đàn ông, dám làm dám nhận, phải có trách nhiệm với việc của mình. Bao nhiêu người muốn có con còn không được, cứ phá rồi đến lúc muốn có con không được thì sao?..."
Có thể bạn quan tâm