Đang xem "Xuân Trường là một người đàn ông chứ không phải là một chàng trai" - Quế Ngọc Hải

"Xuân Trường là một người đàn ông chứ không phải là một chàng trai" - Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải và Xuân Trường luôn chia sẻ với nhau rất nhiều, không chỉ khi tập trung tại đội tuyển Việt Nam. Trong suy nghĩ của Hải Quế, đồng đội của mình dù chưa lập gia đình nhưng thực sự là một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải là một chàng trai.
Có thể bạn quan tâm