Đang xem Yêu một người không yêu mình, giống như đi tàu mà ngồi đợi ở sân bay

Yêu một người không yêu mình, giống như đi tàu mà ngồi đợi ở sân bay

Chờ đợi vốn dĩ là không đáng sợ. Đáng sợ là không biết ta đang chờ đợi điều gì và phải chờ nó bao lâu.
Có thể bạn quan tâm