Đang xem "Yêu" trong thời điểm đại kỵ, hậu quả để lại là không thể lường trước

"Yêu" trong thời điểm đại kỵ, hậu quả để lại là không thể lường trước

Bởi 'sai một li sẽ đi một dặm'.
Có thể bạn quan tâm