Đang xem 13 năm sau ngày cha mất, 3 người con của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson sống ra sao

13 năm sau ngày cha mất, 3 người con của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson sống ra sao

Dù có nối nghiệp người cha huyền thoại hay không, thì những đứa con của ông hoàng nhạc Pop chắc chắn vẫn đang khiến ông nơi thiên đàng phải mỉm cười tự hào và hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm