Đang xem 2 anh em ruột rơi xuống kênh TV ở TP.HCM: “Có thể anh trai cứu em trượt chân nên cả hai đều rơi xuống kênh”

2 anh em ruột rơi xuống kênh TV ở TP.HCM: “Có thể anh trai cứu em trượt chân nên cả hai đều rơi xuống kênh”

Bà ngoại khóc nghẹn chia sẻ có thể do thấy em gái trượt chân ngay bờ kênh không có lan can nên anh trai 6 tuổi đến cứu và không may cả hai anh em đều rơi xuống nước.
Có thể bạn quan tâm