Đang xem 2 cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già "tuồn" hàng từ thiện ra ngoài tường trình gì?

2 cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già "tuồn" hàng từ thiện ra ngoài tường trình gì?

Hai nhân viên Phương và Liên công tác tại phòng Phục hồi chức năng của trung tâm khai nhận, vào chiều 8/9 đã chuyển quà tặng của các đơn vị tài trợ, thiện nguyện qua hàng rào.
Có thể bạn quan tâm