Đang xem 2 chiến sĩ phát áo mưa cho người Sài Gòn và bác tài xe rác tặng áo mưa cho anh công an đang điều tiết giao thông: Cho và nhận những tử tế đời thường

2 chiến sĩ phát áo mưa cho người Sài Gòn và bác tài xe rác tặng áo mưa cho anh công an đang điều tiết giao thông: Cho và nhận những tử tế đời thường

Trong đêm Trung thu trời đổ cơn mưa xối xả, tại 2 góc nhỏ bé ở Sài Gòn có những sự tử tế đời thường được trao đi. Là 2 chiến sĩ phát áo mưa cho người dân và bác tài xe rác dừng xe tặng áo mưa cho anh công an điều tiết giao thông.
Có thể bạn quan tâm