Đang xem 5 đề cử đã được Hội đồng thẩm định bình chọn là Đại sứ truyền cảm hứng 2017 - Họ là ai?

5 đề cử đã được Hội đồng thẩm định bình chọn là Đại sứ truyền cảm hứng 2017 - Họ là ai?

Tối ngày 4/2/2018, Đêm Gala tôn vinh và trao giải Wechoice Awards đã kết thúc. 5 đề cử trong top 19 nhân vật đã được xướng tên cho giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi: Đại sứ truyền cảm hứng. Và họ là ai?
Có thể bạn quan tâm