Đang xem 5 năm Khoa Pug làm YouTube: 3 cái "nhất" và những lần xô đổ kỷ lục YouTube

5 năm Khoa Pug làm YouTube: 3 cái "nhất" và những lần xô đổ kỷ lục YouTube

Hành trình 5 năm làm YouTube của Khoa Pug đã tạm khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ.
Có thể bạn quan tâm