Đang xem aespa được xác nhận là nhóm nữ Kpop đầu tiên diễn tại sân khấu chính của Coachella, vậy BLACKPINK & 2NE1 "ra chuồng gà"?

aespa được xác nhận là nhóm nữ Kpop đầu tiên diễn tại sân khấu chính của Coachella, vậy BLACKPINK & 2NE1 "ra chuồng gà"?

Chỉ vừa mới nhá hàng thông tin diễn ở Coachella mà aespa đã gây tranh cãi rồi!
Có thể bạn quan tâm