Đang xem Amadine - "nàng thơ" trong MV Đen Vâu đã có sự lựa chọn chính xác trong tập 5 Người Ấy Là Ai (Nguồn: Người Ấy Là Ai)

Amadine - "nàng thơ" trong MV Đen Vâu đã có sự lựa chọn chính xác trong tập 5 Người Ấy Là Ai (Nguồn: Người Ấy Là Ai)

Amadine - "nàng thơ" trong MV Đen Vâu đã có sự lựa chọn chính xác trong tập 5 Người Ấy Là Ai (Nguồn: Người Ấy Là Ai)
Có thể bạn quan tâm