Đang xem Bản tin VTV xuất hiện từ khóa "nương tựa", hình ảnh xế hộp G63 kèm câu dẫn của BTV: "Ngồi thì thích thật đấy, nhưng mà ngồi lâu thì cũng dễ khom lưng lắm!"

Bản tin VTV xuất hiện từ khóa "nương tựa", hình ảnh xế hộp G63 kèm câu dẫn của BTV: "Ngồi thì thích thật đấy, nhưng mà ngồi lâu thì cũng dễ khom lưng lắm!"

Điểm tuần của VTV mới đây được netizen chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Có thể bạn quan tâm