Đang xem Bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh lên tiếng về "phốt" căng với Wowy, chốt luôn cách giải quyết!

Bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh lên tiếng về "phốt" căng với Wowy, chốt luôn cách giải quyết!

Bạn trai của Miko Lan Trinh xác nhận thông tin tự nhận làm giám đốc nghệ thuật là sai sự thật, đồng thời có động thái cứng với antifan.
Có thể bạn quan tâm