Đang xem Bảo Hân - Dương của "Về nhà đi con", "Ngoài đời mà có bạn thân thích mình như Bảo tôi sẽ bỏ chạy"

Bảo Hân - Dương của "Về nhà đi con", "Ngoài đời mà có bạn thân thích mình như Bảo tôi sẽ bỏ chạy"

Hân tâm sự, tính cách của Hân ngoài đời cũng có đôi phần giống Dương, nhưng Hân vẫn rất ghét Dương ở một số điểm.
Có thể bạn quan tâm