Đang xem Bảo Hân - Dương của "Về nhà đi con", "Ngoài đời mà có bạn thân thích mình như Bảo tôi sẽ bỏ chạy"

Bảo Hân - Dương của "Về nhà đi con", "Ngoài đời mà có bạn thân thích mình như Bảo tôi sẽ bỏ chạy"

Video News
Mutex / Mutex
Hân tâm sự, tính cách của Hân ngoài đời cũng có đôi phần giống Dương, nhưng Hân vẫn rất ghét Dương ở một số điểm.
Có thể bạn quan tâm