Bảo Thy chia sẻ về văn hóa thần tượng

Bảo Thy từng "giải tán" một group FC vì những điều chưa hài lòng.
Có thể bạn quan tâm