Đang xem Bắt gặp bóng trắng mờ ảo thoắt ẩn, thoắt hiện trong khu nghĩa trang chôn cất 58 nghìn người

Bắt gặp bóng trắng mờ ảo thoắt ẩn, thoắt hiện trong khu nghĩa trang chôn cất 58 nghìn người

Mờ ảo và vô định, chiếc bóng xuất hiện ngay tại lối đi của khu nghĩa trang St James.
Có thể bạn quan tâm