Đang xem Beta, Delta, rồi Omicron: Còn cơ hội cho thế giới này đạt miễn dịch cộng đồng hay không?

Beta, Delta, rồi Omicron: Còn cơ hội cho thế giới này đạt miễn dịch cộng đồng hay không?

Miễn dịch cộng đồng có thể là thứ chúng ta chẳng bao giờ đạt được. Tuy nhiên, nó không giống như bạn nghĩ.
Có thể bạn quan tâm