Đang xem Bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu cùng với bị can Lê Tùng Vân vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu cùng với bị can Lê Tùng Vân vụ "Tịnh thất Bồng Lai"

Bị can Cao Thị Cúc bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".
Có thể bạn quan tâm