Đang xem Bị can dùng Xyanua đầu độc người thân ở Đồng Nai: Thừa nhận hại cả chồng và cháu, hưởng bảo hiểm 800 triệu.

Bị can dùng Xyanua đầu độc người thân ở Đồng Nai: Thừa nhận hại cả chồng và cháu, hưởng bảo hiểm 800 triệu.

Ngoài việc đầu độc cháu ruột bằng Xyanua, Bích còn khai đầu độc chồng và 2 người cháu ruột khác với nguyên nhân mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.
Có thể bạn quan tâm