Đang xem Bị cáo Tâm Huyên xin nhận án tử hình để chia sẻ trách nhiệm với bị cáo Thiên Hà

Bị cáo Tâm Huyên xin nhận án tử hình để chia sẻ trách nhiệm với bị cáo Thiên Hà

Bị cáo Tâm Huyên vẫn mong HĐXX xem xét lại việc bị cáo bị buộc tội giết Trần Chí Thành, đồng thời xin nhận án tử hình để chia sẻ trách nhiệm với bị cáo Thiên Hà.
Có thể bạn quan tâm