Đang xem Bị khiêu khích trên phố, "Michael Jackson của làng vật" giải quyết nhanh gọn hút 2,4 triệu người xem

Bị khiêu khích trên phố, "Michael Jackson của làng vật" giải quyết nhanh gọn hút 2,4 triệu người xem

Đô vật Santana Jackson gặp một tình huống bất ngờ khi đang biểu diễn.
Có thể bạn quan tâm