Đang xem BIẾN: Bạn gái cầu thủ Quang Hải bị doạ tạt axit, đang cầu cứu khắp nơi

BIẾN: Bạn gái cầu thủ Quang Hải bị doạ tạt axit, đang cầu cứu khắp nơi

Hiện tại Chu Thanh Huyền đã lên gặp cơ quan chức năng và nhờ làm rõ mọi việc.
Có thể bạn quan tâm